Nebuď kořistí, zůstaň lovcem!

podmínky PRONÁJMU

1) Nájemce bude zařízení používat výhradně na svou zodpovědnost a v souladu s podmínkami o jeho obsluze, údržbě a užívání, s nimiž byl seznámen.

2) Nájemce za zařízení osobně odpovídá po dobu od jeho převzetí od pronajímatele do doby jeho vrácení. Nájemce nemůže zapůjčeným zařízením ručit nebo jej dávat do zástavy či prodeje.

3) Nájemce je povinen zařízení zabezpečit proti odcizení, zneužití či poškození (nenechávat např.dlouho v zaparkovaném autě - hrozí přehřátí). V případě vzniku škody je nájemce povinen zaplatit plnou cenu zapůjčeného zařízení včetně prokazatelných nákladů, které vznikly z důvodu vymáhání dlužné částky. Finanční vyrovnání vzniklé škody je povinen provést do 7 dnů ode dne vzniku škody.

4) Nájemce nesmí zasahovat a ovlivňovat funkčnost zařízení, rozebírat jej ani měnit jeho vzhled.

5) Po objednání termínu hry je nutné zaplatit zálohu ve výši 50%, nejpozději 10dní před termínem hry, na účet 670100-2205514602/6210. Záloha je nevratná a automaticky propadá v případě nevyužití zamluveného termínu. Výjimkou je samozřejmě nevyužití z důvodu špatného počasí (déšť, sníh, kroupy, vichřice apod.), v tomto případě se záloha použije na hru, která proběhne po dohodě v náhradním termínu.

 

 

 

Kontakt

Jan Bakota

InfraSniper@seznam.cz

Pražská 16
Praha 10
102 00

nebo

Pražmo 92
okr.Frýdek-Místek
739 04

+420 736 242 640

IČO: 87808951
DIČ: CZ8405104939

Vyhledávání